Objectius del ProjecteResum tècnic del projecte:

L’Agrupació impulsora del projecte ROLLING LIGHTS té com a finalitat principal la recerca de dispositius d’il·luminació flexible mitjançant tècniques de deposició per serigrafia en continu (Roll to Roll) per a aplicacions destinades al sector de l’arquitectura tèxtil (carpes, tendals exteriors, para-sols, panels publicitaris i tendes de campanya) i en una segona fase impactar en aplicacions de sectors transversals tals com el transport (tendal tràiler), la nàutica (lones vaixells), la protecció solar (para-sols, tendals), etc., per tal d’oferir valor afegit a un mercat existent sense font d’il·luminació, i en l’àmbit de la visibilitat, la il·luminació ambient i el màrqueting publicitari, entre d’altres. En el marc del projecte es portaran a terme activitats de recerca amb l’objectiu d’obtenir innovacions disruptives en:

    • Recerca en el camp dels materials i dispositius fotònics lumínics flexibles sobre substrat tèxtil
    • Recerca en sistemes i materials de protecció o encapsulació que protegeixin el tèxtil electroluminescent (EL)  dels efectes exteriors i protecció elèctrica
    • Recerca en diferents tècniques de deposició per a fer l’escalat
    • Recerca i desenvolupament en matèria d’integració electrònica sobre tèxtil

Els teixits usats per l’arquitectura tèxtil ofereixen avantatges com la flexibilitat, la bona resistència a la tracció i la seva estabilitat en condicions ambientals. La recerca que es vol dur a terme en aquest projecte està encaminada a conservar aquestes propietats dels teixits alhora que s’hi integra la funció electroluminescent. Per això es vol avançar en el camp de l’encapsulament del dispositiu EL per garantir-ne la seva vida útil i resistència a condicions ambientals, conservant la flexibilitat i la bona resistència a la tracció d’aquests teixits. 

A més, per tal de facilitar a les empreses la integració de dispositius electroluminescents als seus teixits, cal també treballar en la recerca d’adaptar la tecnologia de deposició d’aquests dispositius i del seu encapsulament a processos ja existents i habituals a la indústria tèxtil, com és el procés en continu “Roll to Roll”, incloent la serigrafia (o estampació), la laminació i el recobriment.

La vida útil i eficiència d’un dispositiu EL depèn tant del seu disseny i de la seva protecció respecte les condicions ambientals com de la resistència de les connexions elèctriques i de l’electrònica que l’alimenta. Aquest projecte també té com a objectiu optimitzar el funcionament i temps de vida dels  dispositius electroluminescents trobant el disseny adequat de les connexions, de l’inverter i de la seva integració.

A més, es vol acostar l’electrònica el màxim possible al concepte de flexibilitat, per tal de millorar la integració amb el teixit.

 

Més enllà del sector de l’arquitectura tèxtil, els resultats adquirits de la recerca d’aquest projecte serien fàcilment aplicables a d’altres sectors també servits per la indústria tèxtil, com és el sector de la roba per l’esport, de la llum, de la nàutica o del transport. 


Resultats esperats:  

El repte del projecte ROLLING LIGHTS és aconseguir un teixit capaç d’emetre llum i que mantingui les propietats inherents del tèxtil (flexibilitat, suavitat, confort, etc.). Actualment, no existeix en el mercat un teixit electroluminescent on s’hagi imprès directament tecnologia EL, es tracta, per tant, d’una novetat mundial.

·   Obtenir un dispositiu EL sobre teixit funcional per solucions d’arquitectura tèxtil (pèrgoles, para-sols, tendals i lones).

·   Aconseguir un pretractament adequat sobre el teixit funcional per arquitectura tèxtil, en el cas que no sigui possible realitzar la construcció del dispositiu directament sobre el teixit proporcionat com a substrat base.

·  Extrapolació de tècniques d’impressió en discontinu Sheet to Sheet (S2S) a tècniques pilot pre-industrials com la impressió Roll to Roll (R2R).

·  Augmentar la grandària de la zona il·luminada per assolir aplicacions de més gran format amb la mínima pèrdua d’eficiència lumínica. La màxima grandària obtinguda a dia d’avui 870cm2 sobre substrat tèxtil de polièster pretractat per impressió.

· Obtenir un encapsulat que protegeixi els dispositius electroluminescents sobre teixit àmbit arquitectura tèxtil tant dels efectes climatològics exteriors com de protecció i seguretat elèctrica davant de les persones. Existeixen dues possibilitats a explorar. Una possibilitat de protecció en forma de film plàstic i una altra en forma d’encapsulat polimèric.

· Optimització de l’electrònica de control i components electrònics necessaris pel correcte funcionament del dispositiu electroluminescent. L’electrònica de control feta a mida pel dispositiu final proporcionarà la màxima optimització del dispositiu.

·   Aconseguir que l’electrònica que alimenta el dispositiu EL sigui el més flexible possible per la seva millor integració a l’aplicació final.

 

Es preveu la sol·licitud d’un Model d’utilitat per protegir els resultats tecnològics del projecte.